Verlofaanvraag

Geoorloofd schoolverzuim

Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van de plicht om naar school te gaan. Dan is er sprake van ‘geoorloofd schoolverzuim’. Denk aan een begrafenis of een huwelijk. Het kan ook voorkomen dat een kind door lichamelijke of psychische oorzaken langere tijd of helemaal geen onderwijs kan volgen. U moet hiervoor vrij vragen bij de schooldirecteur. Ook voor al uw andere vragen over verlof kunt u terecht bij de schooldirecteur. Voorbeelden zijn:

  • Ziekte? Vertel dit binnen 2 dagen aan school via Parro.
  • Vanwege het geloof (bijvoorbeeld voor het Suikerfeest of het Joods Paasfeest)
  • Een huwelijk van uzelf of van naaste familieleden
  • Viering van een 12½, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum of viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.
  • Een begrafenis.

Hoe lang vrij 

Heeft u een bijzondere gebeurtenis, zoals een huwelijk. En moet uw kind:

  • 2 tot 10 dagen vrij zijn? Leg uit waarom uw kind zo lang vrij moet zijn. De schooldirecteur beslist of uw kind vrij krijgt.
  • Meer dan 10 dagen vrij zijn? Dan moet de leerplichtambtenaar toestemming geven.

Aanvraag geoorloofd schoolverzuim

DD slash MM slash JJJJ
DD slash MM slash JJJJ

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht