Kernwaarden

De Patrimoniumschool is een GAVE school, een school met duidelijke christelijke identiteit, waar met hart en ziel gewerkt wordt aan de ontwikkeling en geloofsopvoeding van kinderen. Waar we samen spelen, leren, ontdekken en beleven. En waar het geloof in en de liefde voor de Here Jezus Christus elke dag gevierd mag worden. We hebben als team 5 kernwaarden bepaald. Dit zijn onze eigenschappen, onze drijfveren die laten zien waar wij voor staan. Het is ons verhaal, een verhaal waar we trots op zijn, wat we willen delen en verder vertellen. 

Samen

 

Op de Patrimoniumschool werken we samen. Ieder vanuit zijn eigen rol. Onze leerlingen, onze leerkrachten, de schoolleiding en de ouders om ons heen. Elke morgen beginnen we samen de dag door te zingen, door te bidden en te luisteren naar een verhaal uit de bijbel. De feesten van ons geloof vieren we samen met mooie vieringen. Samen leven we ons geloof. We denken met onze leerlingen na over ons onderwijs. We maken samen afspraken over ons gedrag in de klas en op het plein. We willen een leerlingenraad opzetten zodat we samen leren hoe we verantwoordelijk kunnen zijn voor onze school en onze omgeving. Leerkrachten en leerlingen gaan in gesprek tijdens de Kindgesprekken op school. Samen bedenken we wat er nodig is om te groeien en om onze talenten te ontwikkelen. Samen doen we ook mee aan diverse activiteiten, zoals het schoolvoetbal, de korfbalwedstrijden, Koningsspelen en de Avondvierdaagse.  Samen maken we plezier!Ouders en leerkrachten werken samen aan een mooie school met goed onderwijs. Dit doen we door middel van de  MR, de oudercommissie en de ouderwerkgroep. Ouders, leerkrachten en intern begeleiders gaan in gesprek over de kinderen en hoe we samen tot de beste begeleiding kunnen komen. Dit gebeurt op onze huisbezoeken, de gespreksavonden, zorggesprekken of zomaar even tussendoor. 

 

         

Duidelijk

 

Op de Patrimoniumschool zijn we duidelijk. We zijn duidelijk in onze verwachtingen en in ons onderwijs. We werken doelgericht en bieden een vaste structuur aan de kinderen. We houden ons aan de gemaakte afspraken op school en in de klas. Dit zorgt voor rust en een goede sfeer! We zorgen  voor duidelijke informatie naar de ouders zodat iedereen goed op de hoogte is van alle activiteiten in het schooljaar. Elke maand sturen we een nieuwsbrief, maar ook via het ouderportaal en Parro kunnen ouders op de hoogte blijven van de ontwikkeling van hun kind. En mochten er toch nog vragen zijn, dan kunnen zij altijd bij ons terecht. 


Enthousiast

We hebben passie voor kinderen en voor ons onderwijs. Op de Patrimoniumschool werken we vanuit onze persoonlijke overtuiging dat we een hemelse Vader hebben die zoveel van ons houdt dat Hij Zijn eigen Zoon heeft gestuurd om ons te redden. Met Zijn Heilige Geest wil Hij ons helpen om op aarde te leven zoals Hij het bedoeld heeft. Vanuit deze overtuiging en liefde voor de kinderen willen we elk kind zien en mogen ze zich ontwikkelen binnen de talenten die zij van God ontvangen hebben. We begroeten de kinderen elke dag met enthousiasme en zijn blij om hen te zien. We werken met plezier en benadrukken wat goed gaat. We zijn oprecht blij met de succeservaringen van onze leerlingen en vieren regelmatig een feestje. 

 

Betrokken

 

 

 

Wij hebben aandacht voor elkaar, ouders en kinderen. Wij willen de kinderen zien en zijn oprecht betrokken bij onze leerlingen. We werken binnen onze kernvakken met de didactiek van Edi (expliciete directe instructie) en zorgen daarmee voor een hoge betrokkenheid van de leerlingen. We zorgen dat we samen met onze leerlingen de doelen van de les halen en betrekken de kinderen in het leerproces. We willen tijdens de zaakvakken en de creatieve vakken de andere talenten inzetten en ontwikkelen. We willen leren boeiend en uitdagend maken. We zijn betrokken op onze omgeving en besteden aandacht aan ons burgerschap en onze cultuur.  

 

 

      

Kwaliteit

 

 

We bieden kwalitatief goed onderwijs. Ons onderwijs is doordacht, uitdagend en goed onderbouwd. We dagen onszelf uit om het best denkbare onderwijs te geven. We denken goed na over de keuzes die we maken. Bij vernieuwing behouden we het goede, waardoor we rust en stabiliteit creëren. Wij volgen de kinderen goed in hun ontwikkeling zodat we goede doelen kunnen stellen. We bieden onderwijs op verschillende niveaus, passend bij de talenten die de kinderen van God gekregen hebben.