Informatie voor ouders

Contactmomenten

Er worden diverse contactmomenten met ouders georganiseerd omdat wij het belangrijk vinden om samen met de ouders na te denken over het beste voor hun kind. Tevens zijn dit momenten om de ouders te informeren over de ontwikkeling van uw kind. Dit kunnen gesprekken op school zijn, een huisbezoek bij u thuis of een kijkochtend op school.

Ouderportaal Parnassys

Alle ouders hebben toegang tot het ouderportaal in Parnassys. U kunt hierin de ontwikkeling van uw kind volgen en verslagen van gesprekken lezen. Zo kunt u thuis de vorderingen van uw kind volgen.

Ouderportaal Parnassys

Parro

Via de app Parro kunt u berichten aan de leerkracht van uw kind sturen. Tevens kan de leerkracht berichten of foto’s sturen.

Parro app

Nieuwsbrief

Elke maand ontvangt u een nieuwsbrief met daarin een verslag van de afgelopen maand en een vooruitblik naar de komende maand.

Cloudwise

Via deze knop gaat u naar het coolportaal van Cloudwise.

Coolportaal