Ouderbetrokkenheid

Ouders die het leuk vinden om regelmatig te helpen bij activiteiten. Zij kunnen zichzelf opgeven voor de ouderwerkgroep.

Je kunt daarbij denken aan:

  • het organiseren van versiering en aankleding bij het Sinterklaasfeest.
  • het inrichten van een thematafel in de hal bij de verschillende vieringen (Kerst en Pasen).
  • het verzorgen van de catering bij de projectavond of gezellige avond met ouders.
  • het regelen van ouderhulp tijdens de afscheidsavond.
  • het inschakelen van handige ouders voor klussen rondom de school.
  • het versieren van het schoolplein bij feestelijke activiteiten (Sinterklaas, projectavond, koningsdag).
  • het koffie schenken op ouderavonden of projectavonden.
  • het uitvoeren van klussen rondom te school.