Onderwijs in groep 1 en 2

Binnen het kleuteronderwijs vinden wij het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen en uitgedaagd worden. Kleuters kunnen zich op deze wijze ontwikkelen, passend bij hun leeftijd en niveau. Dit doen wij door thematisch te werken. We houden rekening met niveauverschillen en hanteren verschillende werkvormen, zoals kringmomenten, spelen in hoeken, buiten spelen, werkopdrachten, taal- en rekenactiviteiten. We werken met een duidelijke structuur, waarbij ook ruimte is voor eigen inbreng van de kinderen.